پشتیبانی
مشاوره و خرید
0920 21 45 606
0920 21 45 607
ساعت تماس: 10:00 الی 17:00
منوی اصلی
لاک لب
قیمت : 40,000 تومان
دستگاه بافت مو
قیمت : 45,000 تومان
جاست تریم Just Trim
قیمت : 35,000 تومان
تاتوی خط چشم
قیمت : 20,000 تومان
تاتو موقت
قیمت : 30,000 تومان
بخور صورت--- سری 1
قیمت : 95,000 تومان
گلد ماسک Gold mask
قیمت : 20,000 تومان
موبر برقی تاچ
قیمت : 95,000 تومان
ست اصلاح PRITECH
قیمت : 350,000 تومان
تاتو رنگي موقت--3
قیمت : 20,000 تومان
موبر WAX
قیمت : 28,000 تومان